Raštvedybos taisyklės

Balandis09

Atversta knyga

Skyrybos ženklų rašymas

Skyrybos ženklai ? ! . , ; : rašomi iškart po žodžio, nepaliekant po jo tarpelio (). Tarpeliai paliekami po šių simbolių, pvz.:

Tekstas?Tekstas;

Tekstas,tekstas.

Kaip ir tarp žodžių, taip ir tarp jų sutrumpinimų tarpeliai būtini, pvz.:

t.y. (ne t.y.);

doc.dr. (ne doc.dr.);

J.Jonaitis (ne J.Jonaitis).

Jei po vieno iš skyrybos ženklų rašomas kitas skyrybos ženklas, tarp jų tarpai nededami.

Tarp daugtaškio taškų tarpai taipogi nededami - tik po paskutiniojo, pvz.: Noriu namo...Jau vėlu.

Žodžių sutrumpinimų negalima atskirti pasvirouju brūkšniu, pvz.: asmens kodas - a.k. (ne a/k).

Lietuviškų kabučių rašymas

Lietuviškosios kabutės rašomos tokia forma: „Tekstas“. Atidaromosios kabutės (maži devynetukai) gaunamos surinkus kombinaciją alt+0132 (paspaudus "alt" klavišą rinkti skaičius 0132), uždaromosios - alt+0147.

Kai kurios biuro programos (pvz.: OpenOffice), pasirinkus pastraipos kalbą lietuvių, automatiškai rašo lietuviškąsias kabutes.

Brūkšnelis ir brūkšnys

Kompiuterinėje raštvedyboje yra vartojami 3 tipų brūkšniai: minuso ženklas, brūkšnelis, brūkšnys, tačiau rašyti brūkšnelį vietoje brūkšnio - neigiama kompiuterizacijos įraka.

Brūkšnelis visada dedamas be tarpų. Tai ne skyrybos ženklas — supaprastintai pasakius, jis visada būna žodžio viduje (tarp žodžio dalių ar tarp žodžių), sakinyje nedalyvauja.

Brūkšnelis vartojamas:
kelti žodžio dalims: Betgi pūtė toksai švel-  /  nus vėjelis, kad jis nus- / 
dvigubam dalykui: kavinė-skaitykla, sekretorė-mašininkė, paroda-pardavimas; 
dvigubai (arba su slapyvardžiu) pavardei: Kymantaitė-Čiurlionienė, Mykolaitis-Putinas; 
raidžių ir skaičių deriniams: VAZ-2109, LT-3000. 
 
Brūkšnys
Brūkšnys dedamas ir su tarpais, ir be tarpų.

Su tarpais dedamas šiaip sakiniuose:
Vilnius — Lietuvos sostinė. 
Upę perbridęs — šaukšte prigėrė. 
— Kiški piški, bėkim, bėkim, — dangus griūva! 
Iš tautosakos jis rekonstravo mitologinį žmogaus — gamtos — visatos ryšį.
    
Be tarpų brūkšnys dedamas, kai nusakomos ribos (atstumo, laiko, kiekio ir kt.):
traukinys Vilnius—Kaunas; 
lapuočiai žaliuoja birželio—spalio mėnesiais; 
prancūzų—lietuvių kalbų žodynas; 
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869—1933); 
raštų pirmajame tome, p. 115—320; 
naktį buvo 15—20 laipsnių šalčio; 
važiavo 60—70 km per valandą greičiu.

Šaltiniai: kalbinyko tinklaraštis bei Gintauto Grigo straipsnis.

Matematinių ženklų rašymas

Matematiniuose veiksmuose prieš matematinius ženklus ir po jų, išskyrus daugybos ženklą, parašytą tašku, daromas tarpelis; jei matematinis ženklas eilutėje yra paskutinis, tai naujos eilutės pradžioje jis vėl pakartojamas.

15+58=73

12*3=36

1513=⊔2

36/2=18

Skaičių rašymas

Daugiaženkliai arabiški skaitmenys, pradedant penkiaženkliais, tarp skaičių klasių rašomi su tarpeliais, pvz.:

45;

7659;

23000;

789457;

88265985.

Namo ar kitoks numeris su raide rašomas be tarpo, pvz.: 12a.

Paprastos trupmenos rašomos be tarpo, pvz.: 1/3, 1/78.

Jei paprastojoje trupmenoje yra sveika dalis, ji skiriama tarpu, pvz.: 31/3.

Jei skaičius yra dešimtainė trupmena, tarp sveikosios ir trupmeninės dalies tarpas nerašomas, pvz.: 0,56.

Datos rašymas

Data rašoma skaitmenimis: 2009-04-08, nepaliekant tarp skaitmenų tarpų.

Mišrus datos rašymas: 2008m.lapkričio25d.

Specialių simbolių rašymas

Numerio pažymėjimas rašomas su tarpu po taško, pvz.: Nr.5.

Paragrafo ženklas rašomas su tarpu prieš arba po ženklo, pvz.: §5, 5§

Procento ženklas rašomas skaitinės reikšmės parašius tarpo simbolį: 5%

Laipsnio ženklai rašomi su tarpu tarp skaitmenų: +10°C

Valiutos ženklai rašomi su tarpu po skaitinės reikšmės: 25Lt, 30$

Ačiū extate už pastebėjimą ir nuorodą į VLKK konsultacijų puslapį.

Adreso rašymas

Kai nurodomas kokios nors gatvės, prospekto ar pan. pavadinimas, būtina nurodyti ir nomenklatūrinio sutrumpinimo pavadinimą, pavyzdžiui: Savanorių pr. 8 (ne Savanorių 8), Goštauto g. 15 (ne Goštauto 15).

Telefonų numerių rašymo rekomendacijos


Telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose, direktoriaus patvirtintose LR ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IV – 1162 nustatytus reikalavimus.

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tipografinio nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo ir išdėstymo tvarką Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sąskaitose ir kituose dokumentuose bei simbolių naudojimą nacionaliniams ir tarptautiniams telefono ryšio numeriams rašyti.

Pagrindiniai simboliai:
Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti tarptautinį prefiksą, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Tarptautinio prefikso simbolis atskiria tarptautinį telefono ryšio numerį nuo nacionalinio. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir paskirties kodo, taip pat tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinis prefiksas ir geografinių numerių paskirties kodo skaitmenys, kurie nurodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp paskirties kodo ir tinklo galinio taško numerio (t. y. tarp miesto kodo ir telefono numerio).

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio parengties signalo – rašant iš abiejų pusių jis atskiriamas tarpais, pvz.: (8 ~ 342) 00 000. Šis simbolis praktiškai jau nevartojamas, nes beveik visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys.

Informacinis simbolis (rodantis su tinklo galinio taško numeriu susijusią paslaugą) reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Žodžiai Telefonas, Faksas, Mobilusis telefonas ar jų santrumpos Tel., Faks., Mob. turi būti nurodyti telefono ryšio numerio kairėje pusėje. Nurodant vieną numerį po žodžių Telefonas, Faksas, Mobilusis telefonas santrumpų dedamas taškas (Tel., Faks., Mob.), nurodant du ar daugiau numerių – taškas ir dvitaškis (Tel.:, Faks.:, Mob.:).
Tarpas naudojamas telefono ryšio numerio skaitmenims grupuoti.

Telefono ryšio numerio skaitmenys gali būti grupuojami taip, kad juos būtų galima lengviau įsidėmėti, išgirsti ir pamatyti, pvz.: 1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.


Nacionaliniai telefono ryšio numeriai rašomi taip:
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345
Faksas arba Faks. (8 342) 12 345
Mobilusis telefonas arba Mob. 8 123 45 678

Tarptautiniai telefono ryšio numeriai rašomi taip:
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345
Fax + 370 342 12 345

Mobile arba Mob. + 370 123 45 678

Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, jie atskiriami horizontalia linija, tarptautinis telefono ryšio numeris turi būti rašomas po nacionalinio ryšio numerio, o atitinkami skaitmenys išdėstomi vienas po kito taip:
Telefonas (8 342) 12 345___
arba Tel. + 370 342 12 345

Jei abonentas turi kelis telefono ryšio numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), tai šiems telefono ryšio numeriams atskirti vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“ (iš abiejų pusių atskiriamas tarpais), pvz.:
Telefonai arba Tel.: (8 342) 12 345 / 12 346 / 12 347
Faksai arba Faks.: (8 342) 12 345 / 12 346 / 12 347

Galima užrašą sutrumpinti – rašyti visą tik pirmąjį telefono ryšio numerį, o kitų – tik paskutiniuosius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami, pvz.:
Telefonai arba Tel.: (8 342) 12 345/46/47
Faksai arba Faks.: (8 342) 12 345/46/47


Telefono ryšio numeriai su simboliu rašomi taip:
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345

Paslaugų telefono ryšio numeris ir serijos 7XX XX XXX, 8XX XX XXX ir 9XX XX XXX (X – bet koks skaičius nuo 0 iki 9) rašomas taip:
Telefonas arba Tel. 8 800 12 345
Telephone arba Tel. + 370 800 12 345

Nurodant papildomą telefono ryšio numerį, kurį galima surinkti paskambinus pagrindiniu telefono ryšio numeriu, jis rašomas taip:
Telefonas arba Tel. (8 342) 12 345, papild. 123
Telephone arba Tel. + 370 342 12 345, papild. 123 

El. pašto rašymas

Elektroninis paštas trumpinamas el. paštas, e. paštas, el. p, o ne e-paštas, e-p. Po trumpinio dvitaškis nerašomas.