Žymės įrašai

Spalis15

Neversijuotų SVN failų trynimas

Žymės: svn,subversion,linux

Dirbant su versijų kontrolės sistema Subversion (SVN) pasitaiko atvejų, kai tenka ištrinti failus, neįtrauktus į versijų kontrolę.

Pavyzdžiui, perjungiant (switch) į kitą šaką (branch), ar turint nereikalingų failų, juos ištrinti galima komanda (veikia Unix sistemose):

svn status --no-ignore | grep '^\?' | sed 's/^\? //' | xargs rm -rf

Ši komanda ištrins net ir tuos failus, kurie buvo direktorijoje su svn:ignore savybe (property), atitnkančia tuos failus.

Kovas01

Sprendimas: Eclipse ar Netbeans lūžta vykdant SVN operacijas

Žymės: svn,subversion,linux,eclipse,netbeans,gnome

Jei programuojant Linux aplinkoje su Eclipse ar Netbeans ir, vykdant SVN operacijas, IDE pakimba ar lūžta, problema gali būti Gnome Keyring palaikyme SVN 1.6 versijoje. Kol šis defektas nėra pašalintas, reiktų naudotis problemos apėjimu. Tam reikia ~/.subversion/config faile įrašyti (pakeisti) šias eilutes:

[auth]
### Set password stores used by Subversion. They should be
### delimited by spaces or commas. The order of values determines
### the order in which password stores are used.
### Valid password stores:
###  gnome-keyring    (Unix-like systems)
###  kwallet       (Unix-like systems)
###  keychain       (Mac OS X)
###  windows-cryptoapi  (Windows)
password-stores = 


Tuščia password-stores reikšmė išjungs Gnome Keyring palaikymą ir slaptažodžiai bus saugomi paprastu tekstu, kaip ir ankstesnėse SVN versijose.

Šaltinis: subclipse.tigris.org

« 1 »

Žymės RSS Žymės RSS