Žymės įrašai

Balandis05

GNU screen

Žymės: linux,ssh,gnu,screen,unix

GNU screen yra virtualus terminalo multiplekseris. Naudojant jį viename konsolės lange galima paleisti kelis virtualius terminalus, persijungti tarp jų, padalinti langą ir matyti jame kelis terminalus, kuriuose galime vykdyti iškart kelias komandas (ar paleisti kelias programas). Galima paleisti ir kelias screen instancijas.

GNU screen

Taip pat galima screen'e paleisti programą ir prisijungti prie jos iš kito kompiuterio (per tą pačią screen'o instanciją). Atsijungus nuo terminalo, programa, paleista per screen'ą, yra vykdoma toliau, tuo tarpu įprastai paleidus programą ir atsijungus nuo terminalo, ji automatiškai išjungiama. Panaudojimas gali būti labai įvairiapusiškas, pvz.: serveryje, kur didelė interneto sparta, per screen'ą paleidžiame Torrent klientą, paleidžiame siųsti failus (žinoma, legalius), ir vėliau iš kito kompiuterio prisijungę prie to paties screen'o toliau naudojamės programa.

Taipogi per screen'ą naudinga paleisti ilgai trunkančias komandas nutolusiame serveryje, kuomet reikia užtikrinti, kad jos baigs vykdytis net ir atsijungus nuo serverio, pvz.: dingus interneto ryšiui ar elektrai.

Screen'as paleidžiamas komanda:
$ screen

Taip pat galima paleidžiant screen'ą, jam suteikti pavadinimą:
$ screen -S <pavadinimas>

Visas paleistų screen instancijų sąrašas:
$ screen -ls

Prisijungti prie screen'o:
$screen -r

Jei paleistos kelios screen'o instancijos, gausite jų sąrašą:
There are screens on:
31296.pavadinimas (04/05/2011 06:04:51 PM) (Detached)
30781.pts-0.paulius (04/05/2011 05:39:06 PM) (Attached)
2 Sockets in /var/run/screen/S-paulius.

Tuomet reiks nurodyti screen'o instancijos pavadinimą, pvz.:
$ screen -r 31296.pavadinimas

Prisijungus prie screen'o, komandos (išeiti, atsijungti, padalinti langą etc.) atliekamos paspaudus klavišų kombinaciją Ctrl+a (toliau - C-a), ją atleidus ir paspaudus kitą klavišą.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skiriasi komandų didžiosios ir mažosios raidės (pvz.: C-a x atlieka kitką nei C-a X).

Komandos

Išeiti (detach - neišjungiant paties screen'o): C-a d
Išeiti (exit - išjungiant screen'ą): C-a \ (taip pat galima išeiti uždarant langus su Ctrl+d)
Užrakinti screen'ą: C-a x

Langų valdymo komandos

Sukuriamas naujas langas: C-a c
Uždaromas esamas langas: C-a k
Atidaromas kitas langas: C-a <space>
Atidaromas ankstesnis langas: C-a <backspace>
Parodomas langų sąrašas, su galimybe pasirinkti norimą: C-a "
Keičiamas lango pavadinimas: C-a A

Regionų (padalintų langų) valdymo komandos

Padalinamas aktyvus langas horizontaliai: C-a S
Padalinamas aktyvus langas vertikaliai: C-a |
Pereinama į kitą regioną: C-a <tab>
Uždaromas aktyvus regionas: C-a X

Sukūrus naują regioną ir perėjus į jį, reikia arba jame sukurti naują langą (C-a S), arba atidaryti jau egzistuojantį langą (C-a <space> arba išsirinkti iš sukurtų langų sąrašo - C-a ").

« 1 »

Žymės RSS Žymės RSS