Žymės įrašai

Kovas01

Sprendimas: Eclipse ar Netbeans lūžta vykdant SVN operacijas

Žymės: svn,subversion,linux,eclipse,netbeans,gnome

Jei programuojant Linux aplinkoje su Eclipse ar Netbeans ir, vykdant SVN operacijas, IDE pakimba ar lūžta, problema gali būti Gnome Keyring palaikyme SVN 1.6 versijoje. Kol šis defektas nėra pašalintas, reiktų naudotis problemos apėjimu. Tam reikia ~/.subversion/config faile įrašyti (pakeisti) šias eilutes:

[auth]
### Set password stores used by Subversion. They should be
### delimited by spaces or commas. The order of values determines
### the order in which password stores are used.
### Valid password stores:
###  gnome-keyring    (Unix-like systems)
###  kwallet       (Unix-like systems)
###  keychain       (Mac OS X)
###  windows-cryptoapi  (Windows)
password-stores = 


Tuščia password-stores reikšmė išjungs Gnome Keyring palaikymą ir slaptažodžiai bus saugomi paprastu tekstu, kaip ir ankstesnėse SVN versijose.

Šaltinis: subclipse.tigris.org

« 1 »

Žymės RSS Žymės RSS