Kategorijos įrašai

Rugpjūtis21

Sphinx su lietuvišku stemmer'iu diegimas

Žymės: php,sphinx

Sphinx

Sphinx yra atviro kodo teksto paieškos variklis.

 
Nors viena pagrindinių Sphinx savybių yra greitis, taip pat teigiama savybė yra indekso sudarymas, nukarpant žodžių galūnes (stemming).
Tai leidžia vykdant paiešką rasti žodžius, neatsižvelgiant į galūnę.
Pavyzdžiui, indekse žodis stalas bus pakeistas žodžiu stal, ir vykdant paiešką dokumentas bus rastas pagal užklausas stalus, stalą ir pan.
 
Įprastai Sphinx gali būti įdiegiamas iš repozitorijos, tačiau kadangi stemmer'is nėra standartinis Sphinx funkcionalumas, o yra naudojama Snowball Libstemmer biblioteka, ją reikia kompiliuoti atskirai.
Taip pat lietuvių kalbos stemmer'io standartinėje konfigūracijoje nėra, norint jį naudoti teks kompiliuoti tiek Libstemmer'į, tiek patį Sphinx'ą.
 

Pradedam :)

 
Mums reiks šių programų (galima įdiegti iš repozitorijos: mano atveju, naudojant Ubuntu - sudo apt-get install <paketas>):
 
 • make
 • g++ arba gcc kompileris
 • mysql-client
 • libmysqlclient-dev (arba mysql-devel kitose distribucijose)
 
Parsisiunčiame Sphinx source'ą iš http://sphinxsearch.com/downloads/ (konkrečiu atveju 2.0.8 versiją)
 
Į libstemmer_c direktoriją parsiunčiam Libstemmer C versiją iš https://github.com/plutzilla/sphinx-libstemmer (git clone git@github.com:plutzilla/sphinx-libstemmer.git .) arba repozitorijos fork'o.
 
Libstemmer atskirai kompiliuoti nebūtina, tačiau ją sukompiliavus (make), kartu sukompiliuojama stemwords programa. Ja galima patikrinti, kaip veikia stemmer'is. Pvz.:
./stemwords -l lt
stalas
stal
stalą
stal
 
Žinoma, yra žodžių, kurie bus paverčiami neadekvačiai, pvz.:
./stemwords -l lt
šienas
š
 
Toliau konfigūruojame Sphinx:
 
./configure --with-mysql-includes=/usr/include/mysql --with-mysql-libs=/usr/lib/mysql --with-libstemmer
 
Standartiškai Sphinx bus instaliuojamas į /usr/local. Norint instaliuoti kitoje direktorijoje, galima nurodyti --prefix=/kelias/iki/sphinx
 
Kompiliuojame Sphinx su komanda make. Instaliuojame naudodami sudo make install.
 
Norėdami naudoti Sphinx iš kitos programavimo kalbos, turime sukonfigūruoti ir suinstaliuoti biblioteką:
 
cd api/libsphinxclient
./configure
make install
 
Jei naudosime Sphinx su PHP programavimo kalba, reikia įdiegti sphinx PECL biblioteką (extension):
 
pecl install sphinx
 
Kad galėtume įdiegti bibliotekas iš PECL repozitorijos, reikia prieš tai būti įdiegus paketus php-pecl ir php5-dev
 
Instaliavus sphinx PECL biblioteką reikia php.ini faile nurodyti extension=sphinx.so bei perkrauti PHP (jei veikia kaip mod_php, perkrauti Apache; jei kaip FastCGI, perkrauti FastCGI ar FPM servisą).
 
Kad Sphinx (searchd servisas) užsikrautų užkrovus OS bei kad galėtume jį sustabdyti/perkrauti, patogu turėti Init skriptą - sukuriame failą /etc/init.d/searchd su turiniu:
 
#!/bin/bash

case "${1:-''}" in
'start')
/usr/local/bin/searchd
;;
'stop')
/usr/local/bin/searchd --stop
;;
'restart')
/usr/local/bin/searchd --stop && /usr/local/bin/searchd
;;
*)
echo "Usage: $SELF start|stop|restart"
exit 1
;;
esac
 
Jei sphinx konfigūracijos failą laikysime ne standartinėje vietoje (/usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf) galime nurodyti parametrą --config </kelias/iki/sphinx.conf>
 
Taip pat jei sphinx paleisime ne root vartotoju, galima searchd iškviesti (įtraukti į init skriptą) per komandą:
 
su - <unix-vartotojas> -c "/usr/local/bin/searchd --config /kelias/iki/sphinx.conf"
 
sukūrę init skriptą, suteikiame jam vykdymo teises ir atnaujiname rc.d konfigūraciją:
 
sudo chmod +x /etc/init.d/searchd
sudo update-rc.d searchd defaults
 
Norint naudoti lietuvišką stemmer'į, Sphinx konfigūracijos faile aprašant indeksą reikia nurodyti:
 
morphology = libstemmer_lt
 
Taip pat naudinga lietuviškas raides paversti lotyniškomis. Tam prie indekso galime nurodyti:
 
charset_table   = 0..9, A..Z->a..z, _, a..z, \
  U+104->a, U+105->a, \
  U+10C->c, U+10D->c, \
  U+116->e, U+117->e, \
  U+119->e, U+11A->e, \
  U+12E->i, U+12F->i, \
  U+160->s, U+161->s, \
  U+16A->u, U+16B->u, \
  U+172->u, U+173->u, \
  U+17D->z, U+17E->z
 
Kaip naudotis Sphinx, aprašyti indeksus bei indeksuoti duomenis, galima rasti Sphinx dokumentacijoje http://sphinxsearch.com/docs/ arba manual'uose (man search, man searchd, man indexer).
 
Didelis dėkui lt stemmer (http://sourceforge.net/projects/ltstemmer/) iniciatyvai bei Linui Valiukui (https://github.com/pypt)

 

Rugpjūtis16

Daugiakalbiškumas PHP

Žymės: php,utf,unicode,icu,i18n,l10n

 Kuriant daugiakalbišką programinę įrangą, viena aktualiausių sprendžiamų problemų yra programos pritaikymas skirtingų šalių kalboms (internationalization; I18n) bei kitoms kultūrinėms ypatybėms, pvz.: skaičių, datų ir kt. rašymas (localization; L10n).

 
Pavyzdžiui:
 • tiesioginis teksto vertimas, teksto rikiavimas, specialių simbolių vertimas lotyniškais (transliteration);
 • daugiskaitinės formos, pvz.: lietuvių kalboje yra trys daugiskaitinės formos - vienas obuolys, du obuoliai, dešimt obuolių; anglų kalboje dvi - one apple, two apples, ten apples;
 • datos rašymas, pvz.: Europoje 2013-08-16, JAV 8/16/13;
 • valiutos rašymas, pvz.: 10 Lt, $10
 • ilgio (metrai, pėdos), svorio (kg, svarai), tūrio (litrai, galonai) ir kt. standartai (metric/imperial);
 • teksto iš kairės (left-to-right; ltr), teksto iš dešinės (right-to-left; ltr) rašymas;
 • ir kt.
 
Su tekstu susijusios problemos dažniausiai sprendžiamos naudojant standartines operacinės sistemos priemones - lokales.
Pvz.:
 
setlocale(LC_TIME, 'lt_LT.UTF-8');
echo strftime('%c'); // 2013 m. rugpjūčio 16 d. 11:50:29
setlocale(LC_TIME, 'en_US.UTF-8');
echo strftime('%c'); // Fri 16 Aug 2013 11:50:29 AM EEST
 
Visgi, šios priemonės neatitinka visų poreikių, be to, lokalės turi būti įdiegtos pačioje operacinėje sistemoje.
Linux OS gauti įdiegtų lokalių sąrašą galima komanda locale -a
 
Projektas, sprendžiantis daugiau problemų, susijusių su unikodo (UTF) internacionalizacija, vadinamas ICU (Internationalization Components for Unicode): http://site.icu-project.org/
Norint naudotis ICU, operacinėje sistemoje turi būti įdiegt ICU biblioteka (Ubuntu atveju libicu*). PHP biblioteka vadinasi intl, ją galima įdiegti iš PECL repozitorijos arba Ubuntu aveju kaip paketą php5-intl.
 

Transliteravimas

 
Dažnai tenka ne lotyniškus simbolius paversti lotyniškais, pvz.: formuojant lotyniškais simboliais pagrįstus nuorodų fragmentus (slug).
Tam galima pasinaudoti Transliterator klase:
 
$id = "Any-Latin; NFD; [:Nonspacing Mark:] Remove; NFC; [:Punctuation:] Remove; Lower();";
$transliterator = Transliterator::create($id);
$string = "ąčiū!?_-&% ĄČĘĖĮŠŲŪŽ";
echo $transliterator->transliterate($string);
// aciu aceeisuuz
 
Slug atveju tarpo simbolius paversti brūkšneliais galima naudojant Regxp:
 
echo preg_replace('/\s+/', '-', 'tekstas  tekstas2');
// tekstas-tekstas2
 
Transliterator::create() perduodamą argumentą galima susiformuoti pagal ICU transformacijos gidą: http://userguide.icu-project.org/transforms/general
NFC, NFD - unikodo normalizacijos ir denormalizacijos funkcijos. Plačiau: http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_equivalence
 

Rikiavimas

 
Standartiškai masyvas PHP rikiuojamas (sort) taip:
 
$arr = ['urvas', 'ūkas', 'Ukmergė', 'ugnis'];
sort($arr);
print_r($arr);
// Array ( [0] => Ukmergė [1] => ugnis [2] => urvas [3] => ūkas ) 
 
Matome, jog rezultatas nėra teisingas (pirma rikiuojama didžioji raidė, lietuviška ū rikiuojama paskutinė).
 
Įprastu atveju galima sort() funkcijai nurodyti, kad būtų naudojama sistemos lokalė (perduodant SORT_LOCALE_STRING konstantos reikšmę kaip antrą parametrą):
 
setlocale(LC_ALL, 'lt_LT.UTF-8');
$arr = ['urvas', 'ūkas', 'Ukmergė', 'ugnis'];
sort($arr, SORT_LOCALE_STRING);
print_r($arr);
Array ( [0] => ugnis [1] => ūkas [2] => Ukmergė [3] => urvas )
 
Rezultatas teisingas, tačiau tai turi neigiamų pasėkmių, nes lokalė greičiausiai bus nustatoma globaliai, be to, ji turi būti įdiegta operacinėje sistemoje.
 
Kitas variantas yra naudoti Collator klasę:
 
$arr = ['urvas', 'ūkas', 'Ukmergė', 'ugnis'];
$collator = new Collator('lt_LT');
$collator->sort($arr);
print_r($arr);
// Array ( [0] => ugnis [1] => ūkas [2] => Ukmergė [3] => urvas )
 

Skaičių formatai

 
Skirtingose kalbose dažnai naudojami skirtingi skaičių (taip pat valiutos) formatai. Tinkamai juos atvaizduoti galima naudojant NumberFormatter klasę:
 
$ltNum = new NumberFormatter('lt_LT', NumberFormatter::CURRENCY);
echo $ltNum->formatCurrency(1234567890.25, 'LTL');
// 1,234,567,890.25 Lt
echo $ltNum->formatCurrency(1234567890.25, 'EUR');
// 1,234,567,890.25 €
echo $ltNum->formatCurrency(1234567890.25, 'USD');
// 1,234,567,890.25 US$

$enNum = new NumberFormatter('en_US', NumberFormatter::CURRENCY);
echo $enNum->formatCurrency(1234567890.25, 'LTL');
// LTL1,234,567,890.25
echo $enNum->formatCurrency(1234567890.25, 'EUR');
// €1,234,567,890.25
echo $enNum->formatCurrency(1234567890.25, 'USD');
// $1,234,567,890.25
 
Matome, jog skirtingos lokalės skirtingai atvaizduoja valiutas.
 
NumberFormatter klasė taip pat leidžia skaičių versti tekstu:
 
$ltNum = new NumberFormatter('lt_lt', NumberFormatter::SPELLOUT);
echo $ltNum->format(1234567890.25);
// vienas milijardas du šimtai trisdešimt keturi milijonų penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt kablelis du penki

$enNum = new NumberFormatter('en_US', NumberFormatter::SPELLOUT);
echo $enNum->format(1234567890.25);
// one billion two hundred thirty-four million five hundred sixty-seven thousand eight hundred ninety point two five
 
Tiesa, skaičius išverstas ne idealiai, tačiau žiūrint pozityviai, yra galimybė contribute'inti į ICU projektą ir prisidėti prie ICU tobulinimo :)
 

Teksto formatavimas

 
Verčiant tekstą į skirtingas kalbas svarbu ne tik užtikrinti paties teksto fizinį vertimą, bet ir datų, skaičių bei jų daugiskaitinių formų tinkamą atvaizdavimą.
Tam tinkama naudoti MessageFormatter klasė. Pavyzdžiui, atvaizduojant datas:
 
$enDate = new MessageFormatter('en_US', 'Today {0,date,short}');
echo $enDate->format(array(time()));
// Today 8/16/13
$enDate = new MessageFormatter('en_US', 'Today {0,date,long}');
echo $enDate->format(array(time()));
// Today August 16, 2013

$ltDate = new MessageFormatter('lt_LT', 'Šiandien {0,date,short}');
echo $ltDate->format(array(time()));
// Šiandien 2013-08-16
$ltDate = new MessageFormatter('lt_LT', 'Šiandien {0,date,long}');
echo $ltDate->format(array(time()));
// Šiandien 2013 m. rugpjūtis 16 d.
 
MessageFormatter konstruktoriui perduodame lokalę ir teksto formatą, o metodui format() masyvą duomenų, kuriuos apdoroja formateris. {0,date,short} reiškia, jog pirmą format() metodui perduoto atributo masyvo elementą naudosime kaip trumpo formato datą.
 
MessageFormatter taip pat aktualu naudoti su daugiskaitinėmis formomis, pvz.:
 
$x = new MessageFormatter('lt_LT', 'Parduodu {0, plural, one{{0,number} obuolį} few{{0,number} obuolius} other{{0,number} obuolių}} ir {1, plural, one{{1,number} bandelę}few{{1,number} bandeles}other{{1,number} bandelių}} už {2,number,currency}');
echo $x->format(array(15, 2, 15));
// Parduodu 15 obuolių ir 2 bandeles už 15.00 Lt
 
Daugiau informacijos apie teksto formatavimą: http://userguide.icu-project.org/formatparse/messages
 
Kadangi PHP manual'e intl funkcijos nėra pilnai dokumentuotos, jei rasite daugiau naudingų panaudojimo atvejų, pasidalinkite komentaruose. Būsiu dėkingas :)

 

Balandis11

MongoDB

Žymės: php,sql,mongo,mongodb,mysql,nosql

MongoDB yra dokumentinė NoSQL tipo duomenų bazių valdymo sistema.

Noriu pasidalinti savo prezentacija apie MongoDB - tikiuosi bus naudinga.

Vasaris15

Užklausos tarp skirtingų domenų

Žymės: saugumas,ajax,http,xmlhttprequest,flash,cookies,jsonp,proxy

AJAX

XMLHttpRequest (AJAX) užklausos

Naršyklės įprastai neleidžia daryti XMLHttpRequest (liaudyje labiau žinomo kaip AJAX) užklausų į kitą domeną, kadangi tai neatitinka Same Origin Policy saugumo koncepcijos.

Firefox 3.5 ir Safari 4 buvo įdiegta naujai sukurta naršyklių technologija CORS (cross-origin resource sharing), kuri leidžia daryti XMLHttpRequest užklausas į kitus domenus, kai šie patvirtina, jog leidžia konkretiems šaltiniams daryti užklausas.

Kaip tai veikia?

Vartotojo naršyklė, siųsdama XMLHttpRequest užklausą į kitą domeną, siunčia HTTP request header'į Origin su savo domeno reikšme.

Serveris siunčia atsakymą su HTTP response header'iu Access-Control-Allow-Origin su konkretaus domeno, kuriam leidžiama daryti užklausas, reikšme, arba * reikšme, kuri leidžia visiems šaltiniams daryti užklausas. HTTP response headerio formavimo pavyzdžiai PHP kalba:

header('Access-Control-Allow-Origin: http://www.domenas.tld');

header('Access-Control-Allow-Origin: *');

Šiuos header'ius taip pat gali siųsti ir pats HTTP serveris, pvz.: Apache, naudojant mod_headers modulį.

Daugeliu atveju to turėtų pakakti, tačiau CORS specifikacija leidžia daryti sudėtingesnes užklausas, nurodant leidžiamą HTTP metodą, atitinkamus header'ius ir kt., pvz.:

HTTP request header'iai:

Origin: http://www.domenas.tld
Access-Control-Request-Method: POST
Access-Control-Request-Headers: belekoks-headeris

HTTP response header'iai

Access-Control-Allow-Origin: http://www.domenas.tld
Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS
Access-Control-Allow-Headers: belekoks-headeris
Access-Control-Max-Age: 1728000

Tam tikrais atvejais reikia nurodyti HTTP response header'į, leidžiantį XMLHttpRequest užklausas:

Access-Control-Allow-Headers: X-Requested-With

JSONP

Kitas būdas, norint gauti ir apdoroti duomenis yra naudoti <script> elementus, kadangi jiems negalioja Same Origin Policy, pvz.:

<script type="text/javascript" src="http://kitas-domenas.tld/skriptas.php?parametras=reiksme"></script>

Tačiau kadangi šis skriptas bus iškart įvykdytas, vien duomenų pasiimti nepavyks. Dėl to, skriptas turi grąžinti kvietimą į funkciją, kuri apdoros duomenis. Pvz. šiuo atveju skriptas.php turėtų grąžinti tokį rezultatą:

funkcija({"jsonDuomenuStruktura": "reiksme"});

Čia funkcija - Javascript funkcija, kuri apdoroja gautus duomenis.

Šis metodas vadinamas JSONP (JSON with prefix).

Akivaizdu, kad šiuo metodu galima gauti ir perduoti duomenis tik GET metodu. Be to, serveris, kuris grąžina rezultatus turi būti pritaikytas JSONP duomenų perdavimui, t.y. turi būti galimybė parametrais nurodyti funkciją, kuri bus iškviečiama.

Taip pat, kadangi įterpiamas svetimas Javascript kodas, atsiranda galimų saugumo spragų, nes skriptas gali įrašyti bet kokį HTML kodą ir kitaip manipuliuoti turiniu, be to atsiranda galimybė perimti duomenis naudojant CSRF pažeidžiamumą.

Vietinis proxy

Dar vienas metodas yra naudoti skriptą tame pačiame domene, kuris serverio (ne naršyklės) lygyje padarytų HTTP užklausą į kitą domeną ir grąžintų rezultatus, pvz.: failas proxy.php, esantis tame pačiame domene:

<?php
echo file_get_contents('http://kitas-domenas.tld/skriptas.php'); // Geriau naudoti cURL

Tokiu atveju pakaks daryti užklausą į tame pačiame domene esantį proxy.php ir taip patenkinti Same Origin Policy saugumo koncepciją.

Adobe Flash užklausos

Adobe Flash elementai, darydami užklausą į kitą serverį (pvz.: norėdami pasiimti tam tikrus duomenis), kreipiasi į tame domene esantį crossdomain.xml failą (pvz.: http://www.domenas.tld/crossdomain.xml), kuriame aprašomos taisyklės, nurodančios, kokiems šaltiniams leidžiama skaityti duomenis iš serverio.

crossdomain.xml failo pavyzdys:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "http://www.macromedia.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd">
<cross-domain-policy>
    <allow-access-from domain="*"/>
    <allow-http-request-headers-from domain="*" headers="X-Requested-With"/>
</cross-domain-policy>

Verta pastebėti, jog darydamas užklausas, Flash neperduoda slapukų (pvz.: sesijos identifikatorių), todėl juos perduoti reikia kaip atskirus Flash parametrus.

Bonus tip: HTTP headeris Content-disposition

Pavyzdys: failas http://www.domenas.tld/paveikslelis.php generuoja paveikslėlį, tačiau norint jį išsaugoti, siūlomas failo vardas bus paveikslelis.php.

Norint jį pakeisti, galime siųsti HTTP response header'į:

Content-disposition: inline; filename="grazus-pavasaris.jpg"

Jei norime iškart iškviesti failo išsaugojimo langą, galime nurodyti:

Content-disposition: attachment; filename="grazus-pavasaris.jpg"

Lapkritis15

Smarty 3 apžvalga

Žymės: php,smarty

Smarty

Po beveik 2 metus (2008-12-16 - 2010-11-12) trukusio programavimo, buvo išleista 3 PHP šablonų variklio „Smarty“ versija.

Sistema buvo perrašyta iš pagrindų, pritaikyta PHP 5 versijai, buvo sukurtas naujas sintaksės nagrinėjimo variklis (parser), pagerėjo sistemos darbo našumas, šiek tiek pasikeitė šablonų sintaksė.

Nors egzistuoja kontraversiškos nuomonės, reikalingas PHP kalbos šablonų variklis ar ne, „Smarty“ suteikia papildomas galimybes atskiriant prezentacijos logiką nuo programos logikos. Be to, techniniams dizaineriams, nemokantiems PHP kalbos, dirbti su „Smarty“ gali būti patogiau, saugiau ir produktyviau.

Smarty 3 sintaksė šiek tiek pasikeitė nuo 2 versijos, todėl seni šablonai gali neveikti, ypač jei jie buvo parašyti su klaidomis. 3 versija į sintaksės klaidas žiūri griežčiau, tačiau turi papildomų galimybių.

Kas pasikeitė Smarty 3 versijos šablonų sintaksėje nuo 2 versijos:

Atsisakyta {ldelim} ir {rdelim}

2 versijoje norint naudoti { ir } simbolius šablone (pvz.: rašant Javascript funkcijas) juos reikdavo pakeisti {ldelim} ir {rdelim} simboliais arba rašyti tekstą tarp {literal} ir {/literal}. Dabar to daryti nebereikia, tačiau rašant kintamuosius ar funkcijas nebegalima palikti tarpų tarp skirtukų, pvz,: { $foo } ir išves tokį tekstą, o ne kintamojo reikšmę.

Masyvų modifier'is

2 versijoje norint modifier'iui perduoti visą masyvą, o ne atskirus jo elementus, reikdavo pridėti @ simbolį, pvz.: {$masyvas|@count}. Dabar visas masyvas perduodamas modifier'iui, pvz.: {$masyvas|count}.

{php} žymės

Standartiškai {php} žymės 3 versijoje yra uždraustos. Jas galima įjungti nurodant $smarty->allow_php_tag = true;

Kabutės parametruose

2 versijoje kabutės parametruose buvo nebūtinos, tačiau 3 versijoje jas naudoti būtina, pvz.: {include file="/kelias/iki/sablono.tpl"}

Visi pakeitimai, nesuderinami su „Smarty“ 2 versija.

Taip pat buvo padaryti pakeitimai, palengvinantys darbą su duomenimis:

Išplėstas {foreach} funkcionalumas

3 versijoje galima naudoti tokią {foreach} sintaksę:

{foreach $masyvas as $reiksme}

{$reiksme}

{/foreach}

Taip pat palengvintas ciklo savybių gavimas, pvz.:

{$reiskme@key} - masyvo raktas

{$reiksme@iteration} - ciklo iteracija

{$reiksme@total} - visas masyvo elementų kiekis

{$reiksme@first}, {$reiksme@last} - grąžina true, jei elementas pirmas/paskutinis. Patogu naudoti sąlygos sakiniuose

2 „Smarty“ versijoje šios savybės buvo pasiekiamos per {$smarty.foreach.<ciklo vardas>.<savybė>}

{strip} blokas

Naudojant {strip} ir {/strip} galima nurodyti, jog visas output'as šiame bloke bus rašomas vienoje eilutėje, pašalinant tarpus, naujas eilutes ir kt. whitespace simbolius.

„Smarty“ 3 versijoje taip pat atsirado šablonų paveldėjimas, funkcijų kūrimas pačiuose šablonuose ir kt. Taip pat šis tas pasikeitė PHP pusėje, pvz.: dabar norint paveldėti Smarty klasę, reikia iškviesti tėvinį konstruktorių - parent::__construct();

Pilna „Smarty“ 3 versijos apžvalga smarty.net tinklalapyje.

Rugsėjis21

SQL atranka pagal kelis kriterijus

Žymės: sql

Rašinio pavadinimas gal ir neaiškus, tačiau situacija paprasta: turime straipsnių ir straipsnių žymių (tags) lenteles, sujungtas ryšiu „1..n“. Reikia atlikti paiešką (atrinkti straipsnius) pagal kelias žymes (kai visos nurodytos žymės priklauso straipsniui). Sprendimas žemiau.

Lentelių struktūra

+-------------+  +-------------+
| articles  |  | tags    |
+-------------+  +-------------+
| id     |  | id     |
|(kiti laukai)|  | articleId  |
+-------------+  | tag     |
         +-------------+

 SQL užklausa:

SELECT a.* FROM articles AS a
INNER JOIN tags AS t ON a.id=t.articleId
WHERE t.tag='Žymė 1' OR t.tag='Žymė 2'
GROUP BY a.id
HAVING COUNT(*)=2

Dinamiškai formuojant tokią užklausą HAVING dalyje reikia naudoti tokį skaičių, kiek žymių dalyvauja užklausoje.

Rugpjūtis17

NetBeans patarimai (Tips And Tricks)

Žymės: php,java,netbeans

NetBeans

Viena populiariausių (kartu su Eclipse ar jos pagrindu sukurtomis) programavimo aplinkų (IDE) Java, PHP, Ruby ir kitoms programavimo kalboms yra NetBeans. Man, kaip ir kitiems pradedantiems programuotojams, patinka šios aplinkos paprastumas, veikimas „out of the box“. Įskiepius diegti ir konfigūruoti aplinką čia paprasčiau nei Eclipse, nors galimybėmis šios aplinkos labai panašios.

Keletas patarimų iš praktikos, kad programavimas būtų efektyvesnis.

 • Shift+ESC - Lango padidinimas per visą ekraną
 • Ctrl+Shift+Aukštyn/Žemyn - sukuria eilutės dublikatą
 • Alt+Shift+Aukštyn/Žemyn - perkelia eilutę į viršų/apačią
 • Alt+Shift+Kairė/Dešinė - padidina arba sumažina atitraukimą (indent)
 • Ctrl+E - ištrina eilutę
 • Ctrl+Space - kodo autocomplete'as (jei įmanoma).
 • 6.5 ir naujesnėse versijose kintamojo aprašymui galite naudoti kodo šabloną vdoc. Jei jūsų kintamasis yra neaiškaus tipo (pvz.: kažkurios klasės objektas), virš jo rašydami vdoc ir spausdami Tab gausite strukdūrą /* @var $kintamasis Tipas */ - taip kintamajam veiks navigacija po kodą (Ctrl+pelytės paspaudimas) bei autocomplete'as. Naviguojant po kodą atgal ir pirmyn vaikščioti galima su Alt+Dešinė bei Alt+Kairė. Kintamojo aprašymai veikia ir Eclipse IDE.

NetBeans vardoc

 • Alt+Shift+O - atidaro failo paieškos langą
 • Ctrl+Alt+Shift+O - atidaro simbolio (metodo, konstantos, kintamojo) paieškos langą. Nenaudojant kintamojo aprašymo, patogu šį trumpinį spausti ant kviečiamo metodo - taip paieškos laukelyje iškart atsiranda to metodo pavadinimas.
 • Ctrl+/ - užkomentuoja ar atkomentuoja eilutę ar pažymėtas eilutes
 • Ctrl+R - pervadinimo refaktoringas
 • Ctrl+Shift+F - paieška per failus. Spaudžiant prieš tai pažymėjus direktoriją projektų ar failų lange, galima pasirinkti ieškoti toje direktorijoje.
 • Ctrl+G - eina į nurodytą eilutę faile

Savo nuorodų trumpinius gali susikurti ar redaguoti per Tools -> Options -> Keymap. Aš naudoju trumpinius kodo iš repozitorijos atnaujinimui (update) ir įkėlimui (commit).

Kodo šablonus galite kurti bei redaguoti per Tools -> Options -> Editor -> Code Templates.

Programuoji su NetBeans? Pasidalink savo patarimais!

Nuorodos: NetBeans bendruomenės patarimai bei patarimai iš Stack Overflow.

Kovas01

Sprendimas: Eclipse ar Netbeans lūžta vykdant SVN operacijas

Žymės: svn,subversion,linux,eclipse,netbeans,gnome

Jei programuojant Linux aplinkoje su Eclipse ar Netbeans ir, vykdant SVN operacijas, IDE pakimba ar lūžta, problema gali būti Gnome Keyring palaikyme SVN 1.6 versijoje. Kol šis defektas nėra pašalintas, reiktų naudotis problemos apėjimu. Tam reikia ~/.subversion/config faile įrašyti (pakeisti) šias eilutes:

[auth]
### Set password stores used by Subversion. They should be
### delimited by spaces or commas. The order of values determines
### the order in which password stores are used.
### Valid password stores:
###  gnome-keyring    (Unix-like systems)
###  kwallet       (Unix-like systems)
###  keychain       (Mac OS X)
###  windows-cryptoapi  (Windows)
password-stores = 


Tuščia password-stores reikšmė išjungs Gnome Keyring palaikymą ir slaptažodžiai bus saugomi paprastu tekstu, kaip ir ankstesnėse SVN versijose.

Šaltinis: subclipse.tigris.org

Sausis12

Populiariausios 2009 m. programavimo kalbos

Žymės: php,ruby,java,go,objective-c,tiobe

Kompanija „Tiobe“ paskelbė populiariausių 2009 metų programavimo kalbų sąrašą. Šis sąrašas sudaromas pagal Tiobe indeksą, kuris remiasi paieškos sistemų (Google, Google Blogs, MSN, Yahoo!, Wikipedia ir YouTube) rezultatais.

Tiobe indeksas

Labiausiai (1,25%) į viršų pakilo „Google“ programavimo kalba „Go“, kuri, nors buvo pristatyta tik metų gale, Tiobe indekse užėmė 13 vietą. Visgi, kadangi ši programavimo kalba labai nauja, neaišku, ar šis populiarumas yra pelnytas, ar tai buvo vienkartinis susidomėjimas.

12 vietoje atsirado „Objective-C“ programavimo kalba, kuria kuriamos programos iPhone. Natūralu, jog iPhone populiarumas atsispindėjo ir šiame indekse. Ši kalba pagal populiarumą pakilo 1,24%.

Tendencingesnių programavimo kalbų sąraše verta paminėti ir PHP, kuri pakilo 1,19% ir, aplenkusi C++ ir (Visual) Basic, atsidūrė 3 sąrašo vietoje bei Ruby, kuri pagaliau įkopė į dešimtuką, išstūmusi iš jo „Delphi“.

Lyderio pozicijas toliau išlaiko Java, nors jos populiarumas nukrito 1,54%.

Spalis22

Komunikacija su Iframe per Javascript bei JQuery

Žymės: html,javascript,jquery

Iframe - HTML elementas, leidžiantis tam tikroje tinklalapio vietoje įkelti kito tinklalapio turinį.

Nors HTML5 buvo atsisakyta tradicinių rėmelių (frameset), tačiau Iframe yra plačiai naudojamas ir, panašu, kad ateityje šio elemento naudojimas bus dar intensyvesnis, žinant, jog tiek socialinių tinklų aplikacijų platformų (pvz.: OpenSocial), tiek ir įvairūs Interneto servisai (pvz.: Google Maps) veikimas pagrįstas Iframe pagrindu.

Komunikacija tarp pagrindinio tinklalapio ir Iframe'o Javascript pagalba galima tik tuo atveju, jei abu puslapiai yra užkraunami iš to paties domeno (pvz.: http://www.foo.com ir http://www.bar.com bus negalima). Netgi norint realizuoti komunikaciją tarp skirtingų 3 lygio domenų (pvz.: http://foo.example.com ir http://bar.example.com), būtina abiejuose puslapiuose nurodyti, kad šie abu tinklalapiai priklauso tam pačiam domenui. Tai galima padaryti Javascript komanda:

document.domain = 'example.com';

Norint realizuoti komunikaciją tarp skirtingų domenų, reiktų naudoti Iframe proxy. T.y. skriptas, esantis tame pačiame domene, turėtų tiesiog atvaizduoti kitame domene esančio puslapio HTML turinį.

Komunikaciją tarp pagrindinio puslapio ir į jį įterpto Iframe'o atspindi šie pavyzdžiai.

Pagrindinis puslapis (pvz.: index.html)

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
    google.load("jquery", "1.3.2");
</script>
</head>
<body>
<iframe id="myIframe" src="iframe.html" width="100" height="100" scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>
<div id="foo">FOO</div>
<script type="text/javascript">
    // Naudojant skirtingus subdomenus, nurodome bendrą domeną:
    document.domain = 'example.com';
   
    $('#myIframe').load(function()
    {
        // jQuery pavyzdys:
        var frame = $('#myIframe').contents();
        console.log('jQuery: ',frame.find('#bar').html());
       
        // Javascript pavyzdys:
        frame = document.getElementById('myIframe').contentDocument;
        // Jei neveikia contentDocument, galima naudoti contentWindow.document
        console.log('JS: ', frame.getElementById('bar').innerHTML);
    });
</script>
</body>
</html>

Iframe puslapis (iframe.html)

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
    google.load("jquery", "1.3.2");
</script>
</head>
<body>
<div id="bar">BAR</div>
<script type="text/javascript">
    // Naudojant skirtingus subdomenus, nurodome bendrą domeną:
    document.domain = 'example.com';
   
    // jQuery pavyzdys - ieškome #foo elemento window.parent.document kontekste
    console.log('jQuery: ', $('#foo', window.parent.document).html());
    // Javascript pavyzdys:
    console.log('JS: ', window.parent.document.getElementById('foo').innerHTML);
</script>
</body>
</html>

Šie pavyzdžiai Firebug konsolėje parodys atitnkamų elementų turinius.

« 1 2 »

Kategorijos RSS Kategorijos RSS