Blog action day 2008: skurdo šaknys

Spalis16

Žymės: skurdas

Priešistorė

Grįžkime 2 milijonus metų atgal, kuomet pirmieji žmonių protėviai - Homo erectus ėmė migruoti iš Afrikos. Atrodytų, būtent šio regiono žmonės turėtų būti labiausiai evoliucionavę, tačiau būtent Afrikoje yra didžiausi skurdo židiniai. Gyvenimo sąlygos nėra idealios, tačiau Afrika turi ilgiausią upę - Nilą, gebančią išmaitinti daugybę žmonių. Upės delta yra 24 000 kv. km. ploto - čia itin derlingos žemės, todėl šis kraštas vėliau tapo turtingas ir klestintis. Vis dėlto, likusi didžioji Afrikos dalis iki šiol skendi skurde.

Prisitaikymas

Žmogus, kaip ir bet koks kitas gyvūnas, ieško sau tinkamų sąlygų poreikių patenkinimui. Būseną, kuomet nepatenkinami net fiziologiniai poreikiai, galima vadinti skurdu. Keista tai, jog gyvūnų instinktai verčia juos migruoti, keisti gyvenimo įpročius tam, kad išgyventų. Netgi toje pačioje Afrikoje gyvuliai migruoja ten, kur yra vandens. Apstu ir kitų pavyzdžių: paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus, gyvūnai keičia kailį, kai kurie tam, kad pagautų savo maistą, sugeba pakeisti formą ar spalvą. Visi prisitaiko ir sugeba patenkinti bazinius poreikius. Tie, kas neprisitaiko - tiesiog išnyksta. Tokie gamtos dėsniai. Tad kodėl žmonės gyvena skurde?

Prisitaikyk arba mirk

Galbūt būsiu per daug įžūlus, bet iš esmės žmonės patys kalti dėl savo skurdo. Jie nesugeba prisitaikyti prie esamų sąlygų, o ir keisti gyvenimo įpročių ar gyvenamosios vietos nenori. Nesakau, jog tai padaryti lengva ir kad tas procesas yra greitas, bet jei primityvūs gyvūnai tai sugeba, kodėl to neturėtų sugebėti žmonės? Vis dėlto, jie nesugeba prisitaikyti, o išsivysčiusių šalių humanitarinė pagalba tik mažina motyvaciją ir gebėjimą keistis. Vietiniai gyventojai man panašūs į tingius ir laukiančius pagalbos iš aplinkos žmones. Tokių yra ir mūsų krašte - patogiau gyventi skurdžiai ir skųstis nei dirbti. Tokius žmones turi pakeisti natūralioji atranka, o pernelyg didelis įsikišimas tik stabdo evoliuciją.

Skaudžiausia - kai skurde gyvena vaikai, tačiau skurdas neretai yra paveldimas. Tai tampa gyvenimo būdu, o ne gyvenimiška situacija.

Padėkime sau ir, ypač, savo vaikams, susikurti tokį gyvenimą, kuriame nereiktų kęsti skurdo, nelaukdami pagalbos iš šalies, nes jos gali nebūti išvis.